Friday, January 23, 2009

Meal tonight

Is monkfish wrapped in Parma ham

1 comment:

Ragnhild said...

Yummi, skulle gjerne sett ferdigresultatet med tilbehør og alt :)