Friday, May 22, 2009

Vinklubben RØLP avd Dubai

Har champagne lunch på The Address hotel :-)

No comments: